Akcjonariat

Akcjonariat spółki według liczby akcji

Treść w formacie Adobe Flash SWF

Ściągnij odtwarzacz Adobe Flash

Akcjonariat spółki według liczby głosów

Treść w formacie Adobe Flash SWF

Ściągnij odtwarzacz Adobe Flash


Struktura akcjonariatu
(powyżej 5%)
Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat według
liczby akcji
Akcjonariat według
liczby głosów
Argentum Capital LLC 1 418 500 1 418 500 63,55% 63,55%
Szulc Robert 209 000 209 000 9,36% 9,36%
Krawczyk Jan 151 708 151 708 6,80% 6,80%
Boomerang SA 3 765 3 765 0,16% 0,16%
Pozostali 449 027 449 027 20,13% 20,13%
RAZEM 2 232 000 2 232 000 100,00% 100,00%