Dane finansowe

Wybrane dane finansowe
[ tys. zł ]
2013 2012 2011   14.09.2009 - 31.12.2010
Przychody netto ze sprzedaży 5.791 3.351 2.118 938
Zysk/strata na sprzedaży 157 155 -154 152
Amortyzacja 28 28 5 5
Zysk/strata brutto 229 64 -139 148
Zysk/strata netto 200 64 -137 120