Dokumenty spółki


AUTOTYZOWANY DORADCA

SALWIX Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź
tel. (42) 632-30-03
faks (42) 632-30-05
mail: p.wieczorek@salwix.pl
www.salwix.pl

ANIMATOR RYNKU

DOM MAKLERSKI BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: + 48 33 812-84-40
faks: + 48 33 812-84-42
mail: bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl