Informacje poufne

Raport ESPI nr 1/2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcji z dnia 29 grudnia 2016 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:
26077108_powiadomienie_o_transakcji_czlonka_RN_Pawla_Traczewkiego.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2017-01-02
Raport ESPI nr 11/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie p transakcji z dnia 7 grudnia 2016 br., o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zawiadomiwnie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załączniki:
25905553_skan.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-12-08
Raport ESPI nr 10/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 listopada 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcji z dnia 17 listopada br, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:
25775413_powiadomienie_2-2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-11-22
Raport ESPI nr 9/2015
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki:
25740671_powiadomienie.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-11-17