Polityka dywidendy

Priorytetem BOOMERANG jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju i budowanie wartości spółki poprzez dynamiczny wzrost przychodów przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.

W opinii Zarządu, na obecnym etapie rozwoju spółki, najkorzystniejsza dla akcjonariuszy jest strategia przeznaczania wypracowanych zysków na dalszy rozwój, co w bezpośredni sposób powinno przełożyć się na wzrost wartości akcji spółki.