Rada nadzorcza

Wojciech Bogdan Bela
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Politologia i Nauki Społeczne oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Aktualnie zajmuje stanowisko doradcy technicznego w centrali w Gdańsku firmy MKJ sp. z o.o. SPK. Pracował m.in. w Kiesel Polska sp. z o.o. jako dyrektor regionu, ZPZ Iława S.A. jako dyrektor produkcyjno-techniczny, TIM S.A. - dyrektor oddziału, Volta Sp. z o.o. - kierownik oddziału. Specjalizuje się w doradztwie w kwestiach zarządzania zespołem handlowym, strategii i wspomagania procesów biznesowych w firmach o charakterze techniczno-handlowym.

Pan Wojciech Bela od 31 sierpnia 2011 roku jest Prezesem Zarządu Mazury Convention Bureau sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Wojciech Bogdan Bela nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boomerang SA.

Paweł Traczewski
Członek Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (specjalizacja trenerska) oraz jest absolwentem Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie na kierunku Marketing Management. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi własną firmę doradczą. Specjalizuje się wbudowaniu strategii sprzedażowych. Swoje szczególne zainteresowanie koncentruje wokół tworzenia strategii sprzedażowych w relacjach z korporacjami. Pracował m.in. w PepsiCo Polska, Grupie Animex i Office Depot.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Paweł Traczewski nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boomerang SA.

Ludmiła Puszkar-Jesionowska
Członek Rady Nadzorczej
Mgr politologii i nauk społecznych; ukończyła trzyletnie studia zawodowe na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, absolwentka Rocznego Studium Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe nabyła pracując dla takich firm oraz organów administracji publicznej, jak Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ATChristie Sp. z o.o., Publicis Consultants | Rowaland Sp. z o.o., Portico Project Management Sp. z o.o., WinWin Consulting Sp. z o.o., Internet Media Services Sp. z o.o., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Lubawa S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Ludmiła Puszkar-Jesionowska nie jest powiązana z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boomerang SA

Mateusz Richter
Członek Rady Nadzorczej
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Biegły w zakresie międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji z zakresu prawa nieruchomości oraz procesów przeprowadzania inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Mateusz Richter nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boomerang SA.

Andrzej Zając
Członek Rady Nadzorczej
Założyciel oraz główny Akcjonariusz giełdowej spółki Midven S.A., posiadający 15-letnie doświadczenie w zakresie inwestycji kapitałowych w obszarze nowych technologii, tworzenia przedsięwzięć start up, transakcji M&A oraz plasowaniu spółek na rynkach kapitałowych. W swojej karierze zawodowej, Andrzej Zając piastował szereg stanowisk managerskich w firmach związanych z nowymi technologiami, odpowiadając za projekty internetowe, jak również rozwój firm na innych rynkach zagranicznych. Odpowiadał za inwestycje technologiczne jako Manager VC na poczet koncernu medialnego Orkla Media ASA, dokonując zarazem przejęcia największej polskiej wyszukiwarki technologicznej - NetSprint.pl. Doradzał wielu polskim i zagranicznym firmom jak Wakacje.pl, Morele.net, eBid.co.uk czy EU-Supply.com. Był pomysłodawcą, założycielem oraz inicjatorem szeregu przedsięwzięć o charakterze start up, rozwijając je od podstaw a następnie sprzedając inwestorom strategicznym (np. portal o charakterze finansowym sprzedany do Parkiet Media SA).

Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Zając nie jest powiązany z żadnym z akcjonariuszy dysponujących nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Boomerang SA.